Etap Szkolny Dyktanda Polonijnego 2023 za nami. Pisało 201 uczniów, 9 laureatów prezentuje naszą szkołę na Finale 25 marca. To piękna mobilizacja w szkole i w domu, nie dla rywalizacji, ale szczególnie, zgłębiania tajników polskiej pisowni i ortografii. Sukcesy cieszą, naturalnie, bo to wynik zaangażowania ❤️

 

 

W pięknych stojach i wspaniałych nastrojach sekcja środowa 8 lutego i sekcja sobotnia 11 lutego miała Bal Karnawałowy.

❤️?

W środę 18 i w sobotę 21 stycznia radosne spotkanie z kolęda dla obu sekcji - montaż literacko - muzyczny.

Już blisko półrocze, a to czas sprawdzenia się, w jakim stopniu przyswoiliśmy wiedzę i umiejętności, jak spożytkowaliśmy przeznaczony czas na naukę w szkole polskiej. Wszystkie klasy uczestniczą w niestresujacych egzaminach z j. polskiego i przedmiotów ojczystych, a klasa przedszkolna zabawia się nauką. Starsze klasy też będą bawić się niedługo na balach karnawałowych, ale póki co, pracujemy. Wyniki, wraz z pracami sprawdzającymi, będą przekazane rodzicom 1 i 4 lutego. Powodzenia

❤️

___________________________________________________

 

POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA IM. JANA PAWŁA II W BRUKSELI JEST LAUREATEM MIEDZYNARODOWEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ORPEG ORAZ KOMITET GŁÓWNY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W WARSZAWIE W ROKU 2013.

___________________________________________________

  

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022.

 

PROJEKT „WASPARCIE OŚWIATY POLONIJNEJ NA ZACHODZIE”

PUBLIKACJA WYRAŻA JEDYNIE POGLĄDY AUTORA/ÓW I NIE MOŻE BYĆ UTOŻSAMIANA Z OFICJALNYM STANOWISKIEM KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Adres budynków szkolnych

Informacje administracyjeAdres budynków szkolnychGo to top