Zajęcia w przedszkolu muszą być urozmaicone – zajęcia statyczne przeplatają się z ruchowymi, dzieci na zmianę rysują, tańczą lub słuchają pani.  Zerówka ma przygotować maluchy do szkoły, co nie oznacza, że mają się jak najszybciej nauczyć czytać i pisać, uczą się poprzez zabawę. Dziecko nabiera samodzielności, zdobywa niezbędną wiedzę o otaczającym je świecie, rozwijaja zdolności artystyczne, manualne i komunikacyjne.  Praca w zespole uczy nawiązywania kontaktów z rówieśnikami. Zajęcia uczą dziecko poczucia obowiązku. https://www.facebook.com/szkola.be/ 

 

METODA  SKUTECZNEJ ANALIZY W PROCESIE NAUKI CZYTANIA I PISANIA W WARUNKACH OGRANICZEŃ CZASOWYCH

Działania metodyczne dla uczniów na progu nauczania stosowana w naszej szkole z wykorzystaniem podręcznika 

„Od A do Z” Joanny Białobrzeskiej

 

Piszę mimochodem 

Kolorem czerwonym zaznaczamy samogłoski, kolorem niebieskim spółgłoski. Wszystkie ćwiczenia, gdzie jest polecenie: – Zaznacz, gdzie jest głoska, służą nam właśnie do „pisaniaza pomocą kropek. W taki sposób piszemy szczególnie, zanim poznamy litery, Dzieci to uwielbiają.

Nauczyciel pisze kredą na tablicy czerwonymi i niebieskimi kropkami, dzieci kredkami w ćwiczeniach. „Piszemy” tak wszędzie, gdzie się da (mowa o ćwiczeniach do podręcznika) i aby było ciekawiej, ołówkiem podkreślamy ilość sylab (robimy łuk) pod tymi kropkami. Niedługo uczniowie zauważą, że wystarczy tylko zamienić kropki na literki i powstanie poprawny zapis wyrazu. To odkrycie jest bardzo ważne, bo ukazuje, jak łatwe będzie pisanie, jeśli opanujemy sposób "słyszenia" wyrazu.

W ćwiczeniach analizy wyrazu stosujemy też cegiełki (kartoniki) w tych samych kolorach, co kropki. Nauczyciel na tablicy, uczniowie indywidualnie na ławkach. To okazja do ożywienia zajęć, ale szczególnie do zauważenia, że wyraz da się zbudować i wystarczy zamienić cegiełki na literki, a będzie poprawnie napisany.

Te ćwiczenia do klucz do nauki szybkiego czytania i pisania, to prosty sposób, jak za pomocą analizy doprowadzić do słyszenia i widzenia wyrazu. Są to nasze generalne i rytualne działania na każdej lekcji, szczególnie na początku nauki, gdyż przyjętym  przez nas przeświadczeniem jest, że podstawą pracy na tym etapie nauczania, jest kształcenie sluchu fonematycznego.

Z tego dzieci maja egzamin na półrocze i na koniec roku. Na półrocze dostają do analizy sześć wyrazów (obrazków z zaznaczoną liczbą głosek). Na koniec roku same musza określić ilość głosek pod rysunkiem, zaznaczyć kolory, podkreślić sylaby oraz samodzielnie podpisać wyrazy.

 

Bruksela, 19 marca 2018

Teresa Arszagi vel Harszagi

Dyrektor Polskiego Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II w Brukseli

 

 

 

 

Jak sprawic, by uczęszczanie do drugiej szkoły było po prostu zwykłym, miłym obowiązkiem?

Nie jest to proste dla ucznia, który codziennie musi chodzić do szkoły dziennej, a raz w tygodniu dodatkowo na naukę języka polskiego i przedmiotow ojczystych. W naszej szkole staramy się połączyć obowiązek z zadowoleniem i satysfakcja. Uczymy uczniów  rozumienia, że nauczanie powinno być efektywne.

07 i 10 lutego 2018 odbyły się zebrania rodzicielskie w klasach oraz przekazanie wyników nauczania. Każda klasa pisała testy sprawdzające stopień opanowania wiadomości i umiejętności. Rodzice otrzymali szczegółowe informacje o postepach w nauce swoich dzieci.

Budujące dla nas nauczycieli jest widzieć radośc rodziców, ale szczególnie zainteresowanie rodziców pracą ich dzieci w naszej szkole. 

 

___________________________________________________

 

POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA IM. JANA PAWŁA II W BRUKSELI JEST LAUREATEM MIEDZYNARODOWEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ORPEG ORAZ KOMITET GŁÓWNY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W WARSZAWIE W ROKU 2013.

___________________________________________________

 
PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO ZE ŚRODKÓW MINISTRA EDUKACJI I NAUKI W RAMACH KONKURSU „WSPIERANIE EDUKACJI POLONIJNEJ I POLSKIEJ POZA GRANICAMI POLSKI”.

 

Adres budynków szkolnych

Informacje administracyjeAdres budynków szkolnychGo to top