W celu wydania lub przedłużenia legitymacji szkolnych należy wypełnić wniosek:  2022-Wzor-wniosku-o-legitymacje-ucznia-polonijnego.docx  i zlozyć go w szkole (bez zdjęcia) do końca września 2022. 

 

 

W przypadku przedłużenia, wniosek składamy wraz z legitymacją. 

 

  Wrzesień       03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28

  Październik   01, 05, 08, 12, 15, 19, 22   - ferie jesienne (24/10 - 04/11)

  Listopad        09, 12, 16, 19, 23, 26, 30

  Grudzień       03, 07, 10, 14, 17               - ferie zimowe (26/12 - 06/01)

  Styczeń        11, 14, 18, 21, 25, 28

  Luty              01, 04, 08, 11, 15, 18          - ferie karnawałowe (20/02 - 03/03)

  Marzec         08, 11, 15, 18, 22, 25, 29

  Kwiecień      01, 05, 12, 15, 19, 22, 26, 29

  Maj              17, 20, 24, 27, 31                - ferie wiosenne (01/05 - 12/05)

  Czerwiec      03, 07, 10, 14, 17 

  Zakończenie roku szkolnego sekcji srodowej 14 czerwca, sekcji sobotniej 17 czerwca.  Festyn Szkolny w niedzielę 04 czerwca 2023.

   Terminarz ferii zaplanowany jest wg szkolnego kalendarza szkół Fédération Wallonie - Bruxelles.                       

 

 

 

Świadectwa szkolne wydawane przez szkoły społeczne i szkolne punkty konsultacyjne nie są podstawą do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce. 

Uczniowie Polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z poźn. zm.) każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie: 
1. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce, 
2. Sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

Jednocześnie, różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia. 

___________________________________________________

 

POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA IM. JANA PAWŁA II W BRUKSELI JEST LAUREATEM MIEDZYNARODOWEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ORPEG ORAZ KOMITET GŁÓWNY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W WARSZAWIE W ROKU 2013.

___________________________________________________

  

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022.

 

PROJEKT „WASPARCIE OŚWIATY POLONIJNEJ NA ZACHODZIE”

PUBLIKACJA WYRAŻA JEDYNIE POGLĄDY AUTORA/ÓW I NIE MOŻE BYĆ UTOŻSAMIANA Z OFICJALNYM STANOWISKIEM KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Adres budynków szkolnych

Informacje administracyjeAdres budynków szkolnychGo to top