Zapraszamy, zapisy się rozpoczęły⏰.  https://www.szkola.be/zapisy-do-szkoly 

 

Celem Polonijnego Konkursu Ortograficznego „Dyktando Polonijne 2024 w Beneluksie” organizowanym przez Ambasade RP w Brukseli jest rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego, doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni z zastosowaniem zasad ortografii i interpunkcji, kształtowanie szacunku do mowy ojczystej, rozbudzanie zainteresowania ortografią języka polskiego i integracja środowiska polonijnego. Nasza szkoła przystępuje do tego wydarzenia po raz ósmy. Na Finale w sobotę 16 marca 2024 reprezentuje nas 9 laureatów Etapu Szkolnego: Eliza Terrasse 3c, Stefan Zakrzewski 3a, Szczodrowski Iwo 3a, Julia Terrasse 5a, Kapica Wiktoria 6b, Wojciechowska Alicja 6b, Yann Pirart 7a, Ewa Kucek 7a, Emil Piątek 8. Życzymy powodzenia naszym uczniom i wierzymy, że Konkurs jest zorganizowany z pełną dbałością o bezpieczeństwo w duchu zdrowej rywalizacji.

W sobotę 11 listopada w sekcji sobotniej odbyło się Spotkanie z pieśnią patriotyczną (montaż słowno - muzyczny) oraz odśpiewanie hymnu w ramach akcji organizowanej przez ORPEG "Szkoła, do hymnu". Naszą uroczystośc wzbogacił znakomity występ szkolnego zespołu muzycznego, który powstał w tym roku szkolnym, a prowadzony jest przez Panią Patrycję, nauczycielkę naszej szkoły. W środę, dla sekcji środowej będzie podobna uroczystość  z udziałem Pani Dagmary Jasińskiej  - Konsula RP w Brukseli. 

  Co roku Ambasadza Polska RP w Bruseli organizuje spotkanie polonijne z okazji Święta Niepodległości 11 listopada. To okazja do nieczęstych spotkań dzialaczy polonijnych z całej Belgii. W tym roku obchody polączone     były ze 100 - leciem powstania najstarszej organizacji polonijnej Związku Polaków w Belgii.

 

___________________________________________________

 

POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA IM. JANA PAWŁA II W BRUKSELI JEST LAUREATEM MIEDZYNARODOWEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ORPEG ORAZ KOMITET GŁÓWNY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W WARSZAWIE W ROKU 2013.

___________________________________________________

 
PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO ZE ŚRODKÓW MINISTRA EDUKACJI I NAUKI W RAMACH KONKURSU „WSPIERANIE EDUKACJI POLONIJNEJ I POLSKIEJ POZA GRANICAMI POLSKI”.

 

Adres budynków szkolnych

Informacje administracyjeAdres budynków szkolnychGo to top