TROSKA O DZIECKO JEST PIERWSZYM I PODSTAWOWYM SPRAWDZIANEM STOSUNKU CZŁOWIEKA DO CZŁOWIEKA  - Św. Jan Paweł II

Szkoła powstała w 1996 roku

Rok szkolny 2023/2024 to 27 rok funkcjonowania naszej placówki

Proponujemy zajęcia w środę od 13:30 do 17:15 i w sobotę od 9 :00 do 12:45  dla uczniów, ktorzy dobrze posługują się językiem polskim mówionym.

Zajęcia odbywają się w budynku szkoły belgijskiej w College Roi Baudouin  i Ecole Notre- Dame de la Paix, wejście Avenue Felix Marchal 50,  1030 Schaerbeek.

  • Klasa zerowa  dla dzieci pięcioletnich - przygotowanie do nauki czytania i pisania. Program tej klasy znakomicie przygotowuje dzieci do podjecia nauki w klasie pierwszej  w szkole polskiej jak i w klasie pierwszej w szkole belgijskiej.
  • Klasy I - VIII  Szkoły Podstawowej wraz z przygotowaniem do przyjęcia Sakramentu I Komunii Świętej w klasie III.
  • Język angielski dla dzieci (zapisy we wrzesniu). Kurs rozpoczyna się w październiku.
  • Kurs języka francuskiego dla dorosłych (dla początkujących)  - odbywa sie we wtorki w godz. 19 - 22, jesli jest odpowiednia liczba zapisów. 

Warunkiem wejścia na teren szkoły i uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych jest uregulowanie odpłatności za naukę w podanych  przez szkołe terminach. Sprawy indywidualne regulowane są osobiście za pomocą oświadczeń rodzicow o innej formie odpłatności.

Odpłatność  za naukę nie uległa zmianie i wynosi średnio 32 euro za ucznia misięcznie (45 euro miesięcznie za jedno dziecko, 20 euro miesięcznie za drugie dziecko, 50 euro rocznie za trzecie, czwarte i pozostałe zwolnione są  z odpłatnosci). Szczegółowe informacje przekazywane są każdej rodzinie na początku roku szkolnego.

Szkoła  realizuje  uzupełniające plany nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie według obowiazującej Podstawy Programowej dla szkół polonijnych.  

Dyrektor szkoly Teresa Arszagi vel Harszagi była powolana przez MEN w Warszawie w 2009 r. do   Zespołu Ekspertów, ktory opracowal  pierwszą  w historii szkolnictwa polonijnego Podstawę  Programową dla uczniów polskich poza granicami.Na zakończenie  każdego semestru przeprowadzane są we wszystkich klasach testy sprawdzające stopień opanowania wiadomości i umiejętności.

Metody nauczania  stosowane w szkole dają znakomite rezultaty, w  tym metoda nauczania dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym autorstwa dyrektor szkoly - Matoda Skutecznej Analizy w  warunkach ograniczeń czasowych - opublikowana przez Akademię Umiejętności w Krakowie w  pracy zbiorowej "Młodzież polska na obczyźnie - zdania edukacyjne",  2014.  

Zajęcia w szkole są tak organizowane, aby uczniowie i rodzice sekcji środowej i sobotniej mieli prawo do uczestniczenia we wszystkich dodatkowych (poza zajeciami obowiązkowymi) szkolnych wydarzeniach. Oznacza to, ze szkoła podwojnie organizuje uroczystośc rozpoczęcia i zakonczenia roku szkolnego (w obu sekcjach), Święto Odzyskania Niepodległosci  11 listopada - Spotkanie z piesnią patriotyczną - wspólne śpiewy, Spotkanie z kolędą - szkolne Jasełka, bale karnawalowe w różnych grupach - wszystko w obrębie obu sekcji. Wszystko po to, by kazdy uczeń mial możliwośc uczestniczyć w ważnych wydarzeniach szkolnych. Cala szkoła spotyka sie tylko raz w roku, na święcie szkoly - Festynie Rodzinnym, w pierwszą niedzielę czerwca.

Skład kadry pedagogicznej to  wykwalifikowani nauczyciele z doświadczeniem w pracy w szkole polskiej za granicą.

Szkoła dysponuje przestronnym budynkiem  wraz z  placem rekreacyjnym.

Przy szkole działa Rada Rodziców,  która bardzo aktywnie uczestniczy w organizacji  uroczystości i imprez dla dzieci. Niektóre z nich przygotowywane są we współpracy ze   szkoła belgijską. Fundusz RR nie ulega zmianie i wynosi 40 euro na rok od pierwszego i drugiego dziecka.

Szkoła społeczna Polskie Centrum Ksztalcenia im. Św. Jana Pawla II w Brukseli zarejestrowana na terenie Belgii jako Stowarzyszenie Centre d'Enseignemet Polonais  Jean - Paul II asbl (stowarzyszenie bez celow  zarobkowych)  korzysta z obsługi Secretariat Social "Acerta".

Szkoła korzysta z doraźnej  pomocy finansowej oferowanej z budżetu państwa  polskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie.

W tym roku nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w ramach konkursu Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej poza granicami Polski.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie szkół polonijnych w Austrii, Belgii, Cyprze, Francji

Kwota dotacji w 2023 r. : 50 062,40 PLN

Kwota dotacji w 2024 r. : 44 879, 20 PLN

Data podpisania umowy: 12/09/2023 r.

Zadanie publiczne ” Wsparcie szkół polonijnych w Austrii, Belgii, Cyprze, Francji”  polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania placówki.

Napisali o nas: http://www.polonaisducentre.eu/archives/2019/06/17/37437339.html 

 

 

 

___________________________________________________

 

POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA IM. JANA PAWŁA II W BRUKSELI JEST LAUREATEM MIEDZYNARODOWEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ORPEG ORAZ KOMITET GŁÓWNY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W WARSZAWIE W ROKU 2013.

___________________________________________________

 
PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO ZE ŚRODKÓW MINISTRA EDUKACJI I NAUKI W RAMACH KONKURSU „WSPIERANIE EDUKACJI POLONIJNEJ I POLSKIEJ POZA GRANICAMI POLSKI”.

 

Adres budynków szkolnych

Informacje administracyjeAdres budynków szkolnychGo to top