Styczeń to okres karnawału, zabaw, ale i sprawdzianów osiągnięć po pierwszym semestrze nauki.

W środę 31 stycznia i w sobotę 03 lutego organizujemy Bale Karnawałowe dla obu sekcji. Przyjdziemy przebrani lub przyniesiemy stroje i będziemy wspólnie bawić się.

Teraz jesteśmy w trakcie pisania testów na półrocze, a 7 i 10 lutego odbędą się spotkania klasowe z rodzicami i rozdanie wyników nauczania.

To ważne dla wszystkich: uczniów, rodziców i nauczycieli wiedzieć, jak wygląda sytuacja po pierwszym etapie nauczania w tym roku szkolnym. Co już umiemy, a co jeszcze należy poprawić. Każda klasa pisze testy, dyktanda, prace pisemne. Wszystko jest znakomicie opracowane, z dokładną punktacją. Nikogo to nie stresuje, bo wiemy, ze mamy jeszcze pół roku na dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności w danej klasie.

Jest też ważne, abyśmy od początku zdawali sobie sprawę, że trzeba mieć odpowiedzialność za wykonywane zadania. Poświęcanie czasu na pewne czynności, a tym jest np. nauka w szkole polskiej, wiąże się ze zdawaniem egzaminu przed samym sobą i odpowiadaniem na pytanie - jak wykorzystałem przeznaczony czas.

Nie jest tajemnicą, że uczęszczanie do szkoły polskiej wiąże się z dodatkowym obciążeniem i dla ucznia, i dla rodzica, ale jest niestety wpisane w nasze życie emigracyjne i ci, którzy to rozumieją z łatwością ponoszą wszelkie trudy, a nawet mają z tego wielką radość i ogromną satysfakcję.

___________________________________________________

 

POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA IM. JANA PAWŁA II W BRUKSELI JEST LAUREATEM MIEDZYNARODOWEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ORPEG ORAZ KOMITET GŁÓWNY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W WARSZAWIE W ROKU 2013.

___________________________________________________

 
PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO ZE ŚRODKÓW MINISTRA EDUKACJI I NAUKI W RAMACH KONKURSU „WSPIERANIE EDUKACJI POLONIJNEJ I POLSKIEJ POZA GRANICAMI POLSKI”.

 

Adres budynków szkolnych

Informacje administracyjeAdres budynków szkolnychGo to top