Kampania „Podaruj dziecku swój język ojczysty” skierowana jest do rodziców polskiego pochodzenia i nauczycieli poza granicami Polski. Jej zadaniem jest promocja dwujęzyczności i nauki języka polskiego poprzez popularazycję wiedzy na temat korzyści płynących z faktu posiadania dwóch języków oraz udzielanie rzetelnych, wspartych badaniami naukowymi informacji. Organizatorem kampanii jest Stowarzyszenie Promocji Języka Polskiego za Granicą (Association for the Promotion of Polish Language Abroad, APPLA), którego siedziba znajduje się w Szkocji.

W ramach kampanii przygotowana została strona internetowa www.podarujdzieckujezyk.org, drukowane ulotki i 28-stronnicowy poradnik „Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach”, plakaty oraz materiały do zamieszczania na stronach www. Kampania promowana jest również za pośrednictwem serwisów społecznościowych i mediów polonijnych. W przygotowaniu są ponadto materiały wideo. 

Elektroniczne wersje materiałów przygotowanych w ramach kampanii pobrać można ze strony http://www.podarujdzieckujezyk.org/materialy-kampanii/. Zainteresowane organizacje polonijne mogą również odebrać drukowane ulotki, poradniki oraz plakaty w Ambasadzie RP w Brukseli oraz zamieścić na swoich stronach internetowych odsyłacze do kampanii (z wykorzystaniem specjalnie do tego celu zaprojektowanych znaczków i banerów).

Materiały drukowane kampanii dotrą do 11 krajów Europy gdzie, przy wsparciu Ambasad i Konsulatów RP oraz organizacji polonijnych, będą rozprowadzane wśród Polonii. Kampanię we wszystkich krajach wspierają Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego oraz uniwersytety w całej Europie. Na terenie Belgii patronatem honorowym kampanię objęli Ambasada RP w Brukseli, Brukselski Klub Polek, Bilingualism Matters rzy Uniwersytecie w Nantes i z Growing up Bilingual przy Uniwersytecie w Utrechcie. Łącznie w całej Europie kampanią „Podaruj dziecku swój język ojczysty” patronatem objęło ponad 40 prestiżowych instytucji i organizacji.

Więcej informacji o stowarzyszeniu organizującym kampanię znaleźć można na stronie www.appla.org.  

___________________________________________________

 

POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA IM. JANA PAWŁA II W BRUKSELI JEST LAUREATEM MIEDZYNARODOWEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ORPEG ORAZ KOMITET GŁÓWNY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W WARSZAWIE W ROKU 2013.

___________________________________________________

 
PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO ZE ŚRODKÓW MINISTRA EDUKACJI I NAUKI W RAMACH KONKURSU „WSPIERANIE EDUKACJI POLONIJNEJ I POLSKIEJ POZA GRANICAMI POLSKI”.

 

Adres budynków szkolnych

Informacje administracyjeAdres budynków szkolnychGo to top