Zajęcia w przedszkolu muszą być urozmaicone – zajęcia statyczne przeplatają się z ruchowymi, dzieci na zmianę rysują, tańczą lub słuchają pani.  Zerówka ma przygotować maluchy do szkoły, co nie oznacza, że mają się jak najszybciej nauczyć czytać i pisać, uczą się poprzez zabawę. Dziecko nabiera samodzielności, zdobywa niezbędną wiedzę o otaczającym je świecie, rozwijaja zdolności artystyczne, manualne i komunikacyjne.  Praca w zespole uczy nawiązywania kontaktów z rówieśnikami. Zajęcia uczą dziecko poczucia obowiązku. https://www.facebook.com/szkola.be/ 

___________________________________________________

 

POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA IM. JANA PAWŁA II W BRUKSELI JEST LAUREATEM MIEDZYNARODOWEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ORPEG ORAZ KOMITET GŁÓWNY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W WARSZAWIE W ROKU 2013.

___________________________________________________

  

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022.

 

PROJEKT „WASPARCIE OŚWIATY POLONIJNEJ NA ZACHODZIE”

PUBLIKACJA WYRAŻA JEDYNIE POGLĄDY AUTORA/ÓW I NIE MOŻE BYĆ UTOŻSAMIANA Z OFICJALNYM STANOWISKIEM KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Adres budynków szkolnych

Informacje administracyjeAdres budynków szkolnychGo to top